หน้าแรกเกี่ยวกับเราสินค้ารวมรูปภาพEvent/Newsติดต่อเรา

ประกาศรับสมัครงาน 05-10-2560

บริษัท พี.เค.เทคนิค จำกัด รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 9 ตำแหน่ง


ตำแหน่งช่างเชื่อม 3 ตำแหน่ง
1.ขยัน ตั้งใจทำงาน
2.สามารถทำงานในที่สูงได้
3.มีวินัยในการทำงาน

ตำแหน่งช่างไฟ 3 ตำแหน่ง
1.วุฒิ ปวช ขึ้นไป
2.สามารถทำงานที่สูงได้
3.มีวินัยในการทำงาน
4.สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
5.มีใบรับรองช่างไฟ หรืออยู่ในขั้นตอนการขอสอบ จะมีการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง 3 ตำแหน่ง
1.ม.3 ขึ้นไป
2.สามารถทำงานที่สูงได้
3.มีวินัยในการทำงาน
4.สามารถทำงานต่างจังหวัดได้


สวัสดิการ
ชุดพนักงาน,ประกันสังคม,เบี้ยขยัน,โอที,เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด,ค่าเสี่ยงภัยในกรณีที่ทำงานมีความเสี่ยง(ช่าง)

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.วุฒิการศึกษา
2.สำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน
3.รูปถ่าย ขนาด 1,2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4.ใบรับรองแพทย์

สามารถติดต่อสมัครงานได้ที่
บริษัท พี.เค.คอนเน็ค จำกัด หรือโทร 075-217063 โทรสาร 075-217064 อีเมล์ pk.pro@pktechnic.com

Tags :

หน้าแรกเกี่ยวกับเรารวมรูปภาพEvent/Newsติดต่อเรา
    
 
  
view